Brieven

Football Leaks

Gratis media-aandacht drijft de waarde van het voetbal op

Illustratie Cyprian KOscielniak

„Topvoetbal schept graaiers”, luidde het Commentaar van NRC op de onthullingen van de financiële aspecten in het profvoetbal (5/12). De belangrijkste reden waarom werkgevers, grote ondernemingen en beeldrechtkopers echter zo idioot veel geld betalen aan profvoetballers en andere topsporters is ‘free publicity’ door media. Ajax, Nike en Ronaldo zijn merk- en bedrijfsnamen die hun waarde ontlenen aan ‘exposure’, de beelden en veelvuldige naamsvermelding in sportprogramma’s, -pagina’s en -rubrieken, liefst in zogenaamd niet-commerciële media. Ook NRC toont voornamelijk sportfoto’s met duidelijk zichtbare merk- en bedrijfsnamen.

Media zouden kritisch moeten kijken naar het aandeel dat zij zelf hebben in het miljardenspel van de topsport. Dat spel wordt heus niet alleen gestimuleerd door louche zaakwaarnemers, goedbetaalde fiscalisten en andere raadgevers, maar ook door sportjournalisten en -redacties en hun werkgevers. Hoe dubieus is hun rol? Is alles wat onder de vlag van ‘journalistiek’ gebeurt per definitie vrij van corruptie? Ik geloof er niets van.

Als NRC alleen sportfoto’s zou afdrukken waarop géén merknamen te zien zijn, zou bijna geen sportjournalist en -redacteur meer voor uw krant willen werken. Zij zouden in de sportwereld namelijk als paria’s worden behandeld en geen interviews meer krijgen.

Om een einde te maken aan de wanstaltige verrijking van topsporters, moeten media eens ophouden met het opschroeven van hun marktwaarde.

„De gelegenheid maakt de graaier”, schreef u. Inderdaad, maar ú verschaft die gelegenheid.

Constructieve media

Lezers waarderen het

„Waar staat geschreven dat de media een positieve bijdrage moeten leveren aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving?”, hoorde ik onlangs van een hoofdredacteur. Het interview met oud-Guardian-hoofredacteur Alan Rusbridger (NRC, 5/12) maakt duidelijk dat daar bij The Guardian anders over werd gedacht. In 2014 startte de krant met een maandenlange multimediacampagne over klimaatverandering. Het siert NRC dat aandacht besteed wordt aan de positieve rol die de media kunnen spelen. Onder de kop: „Als je krantenlezers vertelt dat het misgaat met de aarde, haken ze af”, wordt duidelijk dat de rol van de media wel positief, constructief en zelfs activistisch kan zijn. Dat je met het belichten van de oplossingen waardevolle journalistiek kunt bedrijven. Aan nrc.next van maandag is te zien dat het ook met slimme keuzes kan. Op de voorpagina staat niet een verhaal over de nederlaag van Renzi in Italië maar over de overwinning van de ‘groene’ president in Oostenrijk. Honderd miljoen bezoekers per maand voor de Guardian-site laat zien dat constructieve journalistiek wordt gewaardeerd.