Creatieve broedplaats

In het voormalig kantorencomplex van de Bijlmerbajes realiseert de gemeente samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een creatieve broedplaats voor asielzoekers en statushouders. De plek, die Lola Lik zal heten en naar verwachting opent in januari, is een openbare plek van 8.000 m2 met plek voor 40 bedrijven, instellingen, musici, kunstenaars en een restaurant.

    • Doortje Smithuijsen