Maasvlakte

Breder Breeddiep open

Woensdag is het verbrede Breeddiep, een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam, geopend. De breedte van de vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is van 75 tot 350 meter toegenomen. Aldus is de ‘doorvaartcapaciteit’ van en naar de Maasvlakte vergroot. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van de passage.

    • Caspar Naber