herkomstgezocht.nl

Site met alle aangiften roofkunst

Op de website herkomstgezocht.nl zijn vanaf vrijdag alle 14.000 aangifteformulieren over vermiste kunst en cultuurgoederen raadpleegbaar die na de Tweede Wereldoorlog door joodse Nederlanders zijn ingediend. Op de site, die door het ministerie van OCW en een Israëlische organisatie is betaald, staan onder meer 7.648 schilderijen en 1.144 tekeningen. De aangiften kunnen door erfgenamen worden gebruikt als bewijsstuk bij een poging de kunst terug te krijgen. (NRC)

    • Arjen Ribbens