Herinvoeren visumplicht wordt makkelijker voor EU

De aanscherping van de visumregels was een voorwaarde bij het vervallen van de visumplicht voor Oekraïne, Georgië en Kosovo.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Het wordt voor EU-landen makkelijker om de visumplicht opnieuw in te voeren voor landen die daarvan zijn vrijgesteld. Daarover hebben de lidstaten en het Europees Parlement donderdag een akkoord bereikt. De komende weken zullen het parlement en de lidstaten het akkoord nog moeten goedkeuren.

De aanscherping van de visumregels was een voorwaarde bij het vervallen van de visumplicht voor Oekraïne, Georgië en Kosovo. Op deze manier hebben de EU-landen een ‘noordrem’ achter de hand.

De visumplicht kan tijdelijk worden ingesteld als een flinke stijging wordt waargenomen van het aantal mensen dat toegang wordt geweigerd, langer dan de toegestane drie maanden in een EU-land verblijft of ten onrechte asiel aanvraagt. Ook kan de visumplicht opnieuw ingevoerd worden bij een gebrek aan medewerking bij het terugsturen van migranten, bij mensenrechtenschendingen of om veiligheidsredenen.

Negen maanden

De visumplicht kan voor een periode van negen maanden weer worden ingesteld. Tijdens die opschorting moet naar een oplossing worden gezocht. Bij aanhoudend misbruik van de visumregels kan die periode verlengd worden tot achttien maanden. Een land kan zelfs helemaal van de lijst van visumvrije landen worden geschrapt.

De verwachting is dat als het noodremmechanisme van kracht is meer vaart kan worden gezet achter de visumvrijstelling voor Oekraïne, Georgië en Kosovo. De nieuwe regels gelden niet voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Het visumvrije reizen staat los van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit verdrag werd door Nederlandse kiezers verworpen met het Oekraïnereferendum.