Begeleiding bij sluiten kerken

Het aantal kerken dat nog voor het oorspronkelijke doel wordt gebruikt, neemt snel af. Daarom moet er een kenniscentrum komen waar iedereen terechtkan die wil weten wat je het beste met zo’n vaak monumentaal gebouw en de voorwerpen daaruit kunt doen en hoe. Een plan daartoe wordt deze donderdag gepresenteerd. Verschillende partijen, zoals de rijksoverheid en Museum Catharijneconvent, zijn erbij betrokken. Van de 6.000 kerken die nu nog in oorspronkelijk gebruik zijn, gaat volgens voorzichtige schattingen de komende tien tot vijftien jaar minimaal eenderde dicht, zegt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (ANP)