Kind kan meer dan twee ouders krijgen

Advies Het kabinet staat positief tegenover een advies om de wetgeving rondom ouderschap te veranderen. Het COC is er blij mee.

ANP

Het moet wettelijk mogelijk worden dat een kind meer dan twee ouders heeft. Dat schrijft de staatscommissie Herijking ouderschap woensdag in een advies aan minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD).

In het rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw staat dat „de vele verschillende gezinssituaties die vandaag de dag in Nederland voorkomen” het nodig maken dat „wetgeving en beleid op het terrein van ouderschap en gezag worden aangepast”. Van der Steur nam het rapport woensdag in ontvangst en zei dat het kabinet positief staat tegenover de adviezen.

Een kind mag nu nog maximaal twee wettelijk erkende ouders hebben. Een derde of vierde ouder staat niet op de geboorteakte en is niet beslissingsbevoegd als het kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis komt te liggen. Ook is het erfrecht voor die ouder niet automatisch geregeld.

Tanja Ineke, de voorzitter van homobelangenorganisatie COC, noemt het advies een „historische overwinning voor meeroudergezinnen”. Het COC pleit al vijf jaar voor een goede regeling voor meerouderschap. In september overhandigde het COC, samen met de organisaties Meer dan Gewenst en Ouders van Nu, nog bijna vijfduizend handtekeningen voor meerouderschap aan minister Van der Steur.

Zorgen

De ChristenUnie en de SGP hebben hun zorgen geuit over het advies. „Dit is een juridificering van uitzonderingen die ver afstaat van de biologische werkelijkheid”, zegt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers in een verklaring. „Ieder kind wordt namelijk geboren uit één vader en één moeder, dat was zo, dat is zo en dat blijft zo.”

De commissie Herijking ouderschap stelt ook dat het draagmoederschap juridisch beter moet worden geregeld. Draagmoederschap komt binnen Nederland vrij weinig voor, maar lijkt volgens de commissie wereldwijd toe te nemen.

„Nederlandse wensouders richten zich op draagmoederschap in het buitenland door het gebrek aan mogelijkheden in Nederland”, staat in het rapport. „Hieraan zitten nadelen: in veel landen is de positie van de draagmoeder onvoldoende beschermd, en is het onderscheid tussen draagmoederschap en kinderkoop niet altijd helder en dreigt het gevaar van kinderhandel.”

De commissie wil daarom dat er een wettelijke regeling komt, die garandeert dat het traject van draagmoederschap zorgvuldig verloopt. Ook moet het kind zijn ontstaansgeschiedenis kunnen achterhalen.