Kabinet: Nederland in 2050 vrij van aardgas

Energieagenda Het aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Dat staat in de Energieagenda die woensdagochtend is gepresenteerd.

Foto ANP / Koen Suyk

Het aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Dat staat in de Energieagenda die woensdagochtend is gepresenteerd door minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). De agenda schetst het beleid na 2023 dat moet leiden tot een vrijwel CO2-neutrale economie in Nederland in 2050.

Verwarming van huizen en kantoren zal worden overgenomen door warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, afvalverbranding en warm water uit geothermie. Koken zal in de toekomst uitsluitend nog elektrisch gebeuren. Ook het vervoer zal overschakelen naar elektriciteit en waterstof. Vanaf 2035 worden er geen „fossiele” auto’s meer verkocht.

De Energieagenda is het vervolg van het Energieakkoord waarin 47 partijen, van werkgevers tot werknemers en milieuorganisaties, bindende afspraken maakten om de energieopwekking tot 16 procent groener te maken in 2023. Om te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn bij het klimaatakkoord vorig jaar in Parijs, moet de uitstoot van CO2 in 2050 tot bijna nul zijn gereduceerd. Nederland heeft zich juridisch aan deze doelen verplicht.

In een toelichting aan NRC legt minister Kamp uit dat de overgang naar een gasloze maatschappij geleidelijk zal plaatsvinden. Op dit moment zijn ongeveer 7 miljoen huishoudens op aardgas aangesloten.

Lees hier het interview met minister Henk Kamp: Einde van het gastijdperk

Nieuwe wijken zijn het eerst aan de beurt. Daarna volgen woonblokken waar grote renovaties zijn voorzien. In 2050 moet de hele operatie zijn afgerond. Dan moet ook de hele woningvoorraad zijn geïsoleerd. Het kabinet wil de gemeenten de regie laten voeren bij het tempo van deze nationale verbouwing.

In de industrie blijft gas, net als andere fossiele brandstoffen, voorlopig een rol spelen. Wel komen er strenge maatregelen om minder CO2 uit te stoten. Ook de opvang en opslag van CO2 (CCS) krijgt een prominente rol. De subsidies voor het opwekken van groene energie worden uitgebreid naar technieken om de uitstoot te reduceren.

Milieu-organisaties reageren kritisch dat de Energieagenda lang niet ver genoeg gaat. Volgens Greenpeace ontbreekt het aan “concrete doelen voor wind en zon in 2030”. De organisatie eist bovendien de sluiting van alle kolencentrales voor 2020. Natuur en Milieu noemt het stuk van de minister “schraal” omdat er “onvoldoende bouwstenen inzitten om het klimaatprobleem werkelijk op te lossen, zoals bijvoorbeeld maatregelen voor een “effectieve CO2-prijs”.