Vaderschap vaker op latere leeftijd door uitstelgedrag bij partnerkeuze

De vergrijzing raakt inmiddels zelfs het vaderschap. Steeds meer mannen worden op hogere leeftijd vader, blijkt uit cijfers van het CBS.

16 procent van de kinderen die in 2015 geboren werden, had een vader die veertig jaar of ouder was. In 1995 gold dat nog slechts voor 10 procent van de nieuwgeborenen. Ook het aantal vijftigplus vaders steeg de afgelopen twintig jaar: van 0,8 procent in 1995 tot 1,5 procent vorig jaar.

De trend is een gevolg van het langer uitstellen van de partnerkeuze, denkt hoogleraar sociale demografie van de UvA Jan Latten. „Zowel mannen als vrouwen binden zich minder snel. Het zoekproces duurt langer en is een vorm van trial and error.”

Daarnaast veroorzaakt ook de groeiende bestaansonzekerheid onder twintigers volgens Latten dat het krijgen van kinderen wordt uitgesteld. „Ook het aantal oudere moeders groeit om die reden. Mannen zijn daarbij gemiddeld traditioneel nog een paar jaar ouder dan vrouwen bij het krijgen van een kind.”

Tegelijk met het aantal oude vaders steeg de afgelopen jaren overigens ook het aantal jonge vaders. Vooral in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar is die groei te zien: van 15,7 procent in 2005 tot 17,9 procent in 2015. De gemiddelde leeftijd van vaders groeide de afgelopen tien jaar daarom nauwelijks en ligt op 34 jaar. Dat is wel een jaar hoger dan in 1995. (NRC)