Steeds meer mannen worden op hogere leeftijd vader

16 procent van de kinderen die in 2015 geboren werd, had een vader die veertig jaar of ouder was, waar dat in 1995 nog slechts 10 procent was.

Foto: Alexander Schippers / ANP

De vergrijzing raakt inmiddels zelfs het vaderschap. Steeds meer mannen worden op hogere leeftijd vader, blijkt uit cijfers van het CBS. 16 procent van de kinderen die in 2015 geboren werd, had een vader die veertig jaar of ouder was. In 1995 gold dat nog slechts voor 10 procent van de nieuwgeborenen. Ook het aantal vijftigplus vaders steeg de afgelopen twintig jaar: van 0,8 procent in 1995 tot 1,5 procent vorig jaar.

De trend is een gevolg van het langer uitstellen van de partnerkeuze, denkt hoogleraar sociale demografie van de UvA Jan Latten. “Zowel mannen als vrouwen binden zich minder snel. Het zoekproces duurt langer en is een vorm van trial and error.” Latten wijst op cijfers van het CBS waaruit onlangs bleek dat steeds meer vrouwen op 40-jarige leeftijd al een relatiebreuk achter de rug hebben.

Stabiele relaties

Daarnaast maakt ook de groeiende bestaansonzekerheid onder twintigers volgens Latten dat het krijgen van kinderen wordt uitgesteld. Minder twintigers hebben een vaste baan, en dus worden belangrijke beslissingen als het nemen van een kind uitgesteld. “Ook het aantal oudere moeders groeit om die reden. Mannen zijn daarbij gemiddeld traditioneel nog een paar jaar ouder dan vrouwen bij het krijgen van een kind.” Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat ook het aantal baby’s met een moeder van 35 jaar of ouder groeit.

Latten ziet het ouder worden van vaders niet noodzakelijk als iets negatiefs. “Vaak zijn relaties op hogere leeftijd stabieler. Dat kan ervoor zorgen dat het kind ook in een stabielere gezinssituatie geboren wordt.”

Jonge vaders

Tegelijk met het aantal oude vaders steeg de afgelopen jaren overigens ook het aantal jonge vaders. Vooral in de leeftijdcategorie 25 tot 30 jaar is die groei te zien: van 15,7 procent in 2005 tot 17,9 procent in 2015. De gemiddelde leeftijd van vaders groeide de afgelopen tien jaar daarom nauwelijks en ligt op 34 jaar. Dat is wel één jaar hoger dan in 1995.