Wiskunde op vwo en havo gaat achteruit

Een deelnemer aan de Junior Wiskunde Olympiade buigt zich vrijdag over wiskundesommen.
Een deelnemer aan de Junior Wiskunde Olympiade buigt zich vrijdag over wiskundesommen. Jerry Lampen / ANP

De wiskundeprestaties van leerlingen van havo, vwo en vmbo basisberoepsleerweg zijn achteruitgegaan. Sinds 2003 dalen de wiskundeprestaties gestaag. Ook de resultaten bij natuurwetenschappen op het vmbo gaan achteruit. De leesvaardigheid is op peil gebleven. Wel is het percentage laaggeletterde leerlingen in dertien jaar gegroeid van 12 naar 18 procent. Dat blijkt uit het driejaarlijkse Pisa-onderzoek van de organisatie voor economisch ontwikkelde landen (Oeso) onder vijftienjarigen.

Staatssecretaris Dekker maakt zich zorgen over de gestaag dalende trend bij wiskunde in vwo en havo. „Ook al gaat het om een lichte daling, we kunnen hier geen genoegen mee nemen”, schrijft hij in een brief aan de Kamer.

Wat wiskunde betreft staat Nederland nog steeds op de zesde plaats van de Oesoranglijst en op de tweede plaats in de EU. Beide landengroepen zakken gemiddeld, terwijl steeds meer Aziatische landen in de wereldtop komen.

Lees ook: Kinderen zitten in Nederland zo lang in de klas

De rekenprestaties op de Nederlandse basisschool gaan al 20 jaar achteruit, bleek vorige week uit een ander internationaal vergelijkend onderzoek: Trends in International Mathemetics and Science Study (Timss). Haalde in 1995 vijftig procent van de leerlingen van groep zes het op een na hoogste niveau in rekenen en natuuronderwijs, in 2015 was dat nog 37 procent. Inmiddels zijn de toelatingsnormen voor de pabo strenger geworden, zodat nieuwe lichtingen onderwijzers beter kunnen rekenen.