Noodleningen

Beperkte schuldverlichting voor Grieken

Griekenland krijgt beperkte verlichting van de lasten die het land op zijn staatsschuld heeft. Dit hebben de andere landen van de eurozone maandag besloten in Brussel. Daar waren de ministers van Financiën van de eurolanden bijeen.

De nominale waarde van de staatsschuld, 316 miljard euro, wordt niet verkleind. Een groot deel van de schuld is in handen van de eurolanden, die Griekenland op de been houden met noodleningen. Griekenland krijgt wel meer tijd om de Europese noodleningen af te lossen en krijgt rentevoordeel. De toch al heel lange gemiddelde looptijd van de leningen uit het noodfonds ESM (28 jaar) wordt voor sommige leningen nog verder verlengd, naar 32,5 jaar. Ook worden de Grieken beschermd tegen renterisico, het risico dat de rente weer gaat stijgen.

Volgens Klaus Regling, directeur van het noodfonds ESM, stelde dat de maatregelen de schuldenlast van Griekenland met 20 procent verlagen rond 2060. Volgens de Griekse premier Tsipras, die sterk aandringt op schuldverlichting, zal Griekenland 45 jaar miljard euro goedkoper af zijn.

Tot 2060 is het nog een hele tijd. Het is de vraag of het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de maatregelen voldoende zal vinden. Het IMF wil dat de eurolanden de Griekse schuld substantieel verlichten. Alleen dan is het fonds bereid mee te betalen aan het huidige, derde reddingspakket van 86 miljard euro dat tot dusver alleen door de eurolanden wordt opgehoest. Het IMF wil „zo snel mogelijk”  beslissen of het gaat meebetalen. (Reuters)