Leerlingen minder goed in natuurwetenschappen

Dit blijkt uit de PISA-ranglijst, het internationaal onderzoek naar schoolprestaties in OESO-landen.

Foto dient slechts ter illustratie.
Foto dient slechts ter illustratie. Foto: Koen van Weel / ANP

De prestaties van Nederlandse vijftienjarige leerlingen op het gebied van natuurwetenschappen nemen sinds 2006 af. Ook op het gebied van wiskunde gaan de prestaties sinds 2003 naar beneden. Dat blijkt dinsdag uit de PISA-ranglijst, een internationaal onderzoek naar schoolprestaties in OESO-landen. De leesvaardigheid van de Nederlandse leerlingen is sinds 2006 ongeveer op peil gebleven.

De daling van het niveau doet zich voor in het merendeel van de OESO- en EU-landen. Ondanks dat de uitgaven per student in het onderwijs gemiddeld met 20 procent zijn gestegen sinds 2006, hebben slechts 12 van de 72 landen ook beter gepresteerd op het gebied van natuurwetenschappen. Volgens de organisatie haalt gemiddeld één op de vijf studenten de basisvaardigheden niet.

Wiskunde

Nederland neemt een zesde plek binnen de Oeso-landen op het gebied van wiskunde. Maar de dalende trend baart staatssecretaris Sander Dekker zorgen. Hij laat in een brief aan de Tweede Kamer weten aanvullend onderzoek te doen in het analyseren van de gegevens van het onderzoek, samen met wetenschappers, leraren en beleidsmakers. Hij schrijft in de toelichting:

“Ook al gaat het om een lichte daling, we kunnen en mogen hier geen genoegen mee nemen. Het gaat hier immers om basisvaardigheden, vaardigheden die iedere jongere nodig heeft. Een welvarend land als Nederland moet beter kunnen.”

Om de kwaliteit te verbeteren, wil hij ook kijken hoe de Aziatische landen het aanpakken. Hij schrijft:

“Aan PISA nemen echter steeds meer Aziatische steden en landen deel. Die gaan ons links en rechts voorbij. Het is mij te makkelijk om te zeggen: ‘hun aanpak past niet bij ons’. We moeten bereid zijn van hen te leren”.

Minder plezier

In de brief schrijft Dekker ook dat Nederlandse leerlingen wat “minder plezier hebben in het leren van natuurwetenschappelijke onderwerpen” en zijn ze wat minder geïnteresseerd in het onderwerp. Daarnaast blijkt ook dat de leerlingen in Nederland het “minder nuttig, belangrijk en relevant” vinden voor hun loopbaan later.

Ranglijst

Uit het onderzoek blijkt verder dat leerlingen in Singapore het best scoren op het gebied van natuurwetenschappen, gevolgd door Japan, Estland, Finland en Canada. Nederland komt op de zeventiende plek.

Het onderzoek van de OESO wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. In totaal deden meer dan een half miljoen leerlingen mee aan het onderzoek. De focus lag hierbij op natuurwetenschappen.