Nederlandse MKB is steeds vaker actief over de grens

Export Zelfstandige mkb-bedrijven houden zich meer bezig met export van goederen. Het aantal exporterende starters is verdubbeld.

Kwekerij De Wieringermeer in Middenmeer teelt biologische paprika’s. Foto Koen Suyk/ANP

Kleine en middelgrote bedrijven zijn steeds vaker actief over de grens. Tot en met 2013 begonnen jaarlijks 5 à 6.000 Nederlandse bedrijven met het exporteren van goederen. In 2014 waren dat er ruim 11.000. In totaal zijn er circa 90.000 exporterende mkb-bedrijven.

Zelfstandige mkb-bedrijven zijn verantwoordelijk voor ruim een kwart van de goederenexport. Het gaat daarbij vooral om in Nederland geproduceerde goederen.

Dat blijkt uit de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die dinsdag werd gepubliceerd.

Het midden- en kleinbedrijf zorgt voor 70 procent van de werkgelegenheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Het speelt ook een grote rol in de internationale handel. Het totale mkb is goed voor 62 procent van de Nederlandse goederenexport. Dat aandeel is al jaren redelijk stabiel.

Het CBS maakt onderscheid tussen kleine (minder dan 5.000 euro export) en grote (meer dan 5.000 euro export) exporteurs. Circa 45 procent van de nieuwe exporteurs in het zelfstandig mkb behoort tot de eerste categorie. Bijna 40 procent van de startende exporteurs houdt zich bezig met wederuitvoer van goederen. Deze handelsbedrijven zijn ook intermediair voor andere zelfstandige mkb-bedrijven.

Het totale mkb is goed voor 62 procent van de Nederlandse goederenexport

Ook het aantal incidentele exporteurs is sterk toegenomen. Hun aantal steeg van ruim 25.000 in 2011 naar ruim 40.000 in 2014. Circa 60 procent exporteert voor minder dan 5.000 euro per jaar. Een kwart hield zich in 2014 bezig met zakelijke dienstverlening, 10 procent was actief in de kunstsector.

Gemiddeld 9 ton per jaar

Het CBS onderzocht welk type bedrijf het meest exporteert. Bedrijven met meer dan 250 werknemers zorgden in 2015 voor 38 procent van de goederenexport uit Nederland. Dat verschilt weinig met het aandeel van niet-zelfstandige mkb-bedrijven (36 procent), die onderdeel zijn van een Nederlands concern of buitenlands moederbedrijf. Zij verzorgen meestal wederuitvoer van in het buitenland gemaakte goederen.

De exportwaarde verschilt sterk per type bedrijf. De gemiddelde waarde van geëxporteerde goederen door zelfstandige mkb-bedrijven is 900.000 euro per jaar. Omdat het om veel bedrijven gaat, komt het totale exportbedrag toch op 80 miljard euro, op een totale export van 427 miljard euro. Niet-zelfstandige mkb-bedrijven exporteren gemiddeld voor 18 miljoen euro, grote bedrijven voor bijna 97 miljoen euro.