Buitenproportioneel ontslag

Het was een inschattingsfout die hij zich als politieman niet kon permitteren. Zelfs niet na dertig jaar uitstekende staat van dienst. De Limburgse inspecteur was benaderd door een kennis die problemen had met een vastgoedinvestering in Duitsland en dacht te zijn opgelicht voor 400.000 euro. De inspecteur schakelde een collega van het internationaal rechtshulpcentrum in om te bekijken welke informatie beschikbaar was over de betrokken bedrijven. De verkregen informatie stuurde hij door naar de secretaresse van de kennis.

Ruim anderhalf jaar later kreeg de inspecteur ineens te horen dat hij werd verdacht van ernstig plichtsverzuim, vanwege het schenden van het ambtsgeheim. Hij werd geschorst en er volgde strafontslag.

De politieman erkende dat hij de informatie niet zomaar had mogen doorgeven, maar vond het ontslag buitenproportioneel. Als leidinggevende was hij gewend dit soort verzoeken zelf af te handelen. Zijn privémail had hij alleen gebruikt om snel te kunnen handelen; de informatie was op zijn verzoek gewoon naar zijn werkmail verstuurd.

Ook de bestuursrechter van de rechtbank Limburg gaat ontslag te ver. De inspecteur heeft inderdaad zijn ambtsgeheim geschonden maar zonder misbruik te maken van de informatie door zichzelf of anderen te bevoordelen. De korpschef moet de ontslagbeslissing herzien.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBLIM:2016:9984