Kamer: alleen nog grote partijen in commissie-stiekem

De commissie, waarin het kabinet de Tweede Kamer informeert over het werk van de inlichtingendiensten, moet straks uit vijf fractievoorzitters bestaan.

Foto Bart Maat / ANP

Kleine fracties in de Tweede Kamer moeten niet langer deel uitmaken van de zogeheten Commissie Stiekem. Op voorstel van de VVD, en met steun van een groot deel van de Tweede Kamer, worden de huisregels daartoe aangepast. De commissie, waarin het kabinet de Tweede Kamer informeert over het werk van de inlichtingendiensten, zal voortaan uit de voorzitters van de vijf grootste fracties bestaan.

Nu hebben, op de afgesplitste Kamerleden na, nog alle fracties die dat willen een vertegenwoordiger in de commissie die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet. Met een kleinere commissie moet de kans op het lekken van informatie - zoals begin 2014 gebeurde - kleiner worden.

Als een nieuwgekozen Tweede Kamer de nu voorgestelde vijf fractievoorzitters toch te weinig vindt, kunnen nog maximaal twee extra fractievoorzitters zitting in de commissie nemen. Dat zou nodig kunnen zijn als de vijf grootste fracties alle deelnemen aan de regeringscoalitie, of als alle vijf de voorzitters weinig vertrouwd zijn met het inlichtingenwerk.

Lekken Stiekem

De ‘Commissie Stiekem’ raakte eind 2013 en begin 2014 in opspraak nadat informatie uit twee vergaderingen werd gelekt naar NRC. Indertijd speelde de vraag of minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer wel of niet had geïnformeerd over zijn onjuiste uitspraken op televisie over het verzamelen van 1,8 miljoen Nederlandse belgegevens. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra deed naar aanleiding van het lek aangifte van het schenden van de geheimhoudingsplicht. Het daaropvolgende onderzoek door de commissie-Schouten vond geen reden om iemand te vervolgen.