Kabinet wil buitenlandse giften moskeeën aanpakken

Ongewenste geldstromen Buitenlandse steun voor moskeeën is omstreden. Het kabinet wil dit nu aan banden leggen met een nieuwe wet.

Foto KOEN VAN WEEL/ANP

Het kabinet werkt aan een wet die schimmige buitenlandse financiering van islamitische centra in Nederland moet tegengaan. Stichtingen worden mogelijk gedwongen openheid te geven over ontvangen donaties. Dat staat in een brief die het kabinet maandag aan de Tweede Kamer stuurde.

Aanleiding is ophef over omstreden buitenlandse steun aan islamitische centra, waarover onder andere NRC afgelopen maanden berichtte. Zo waren er in Rotterdam plannen voor een salafistisch lescentrum, betaald door een controversiële Qatarese liefdadigheidsinstelling. Zowel gemeente als het Rijk vond dit onwenselijk, maar had geen juridische grond in te grijpen. Ook meldde NRC vrijdag dat de penningmeester van een Eindhovense stichting banden onderhoudt met vermeende donateurs van terreurorganisatie Al-Qaeda.

Omdat het geld soms via tussenpersonen in verschillende landen naar Nederland komt, kan de herkomst onzichtbaar blijven. Minister Lodewijk Asscher (Integratie, PvdA) heeft moskeeën meermalen aangespoord transparant te zijn, maar dat leverde weinig op. Nu kondigt het kabinet voor het eerst een nieuwe wet aan. Zo wordt bekeken of een oud wetsvoorstel waarbij alle Nederlandse stichtingen hun donaties moeten openbaren, alsnog wordt ingevoerd. Dit zal alleen gelden voor giften boven een bepaald bedrag.

Uit de kabinetsbrief blijkt tevens dat inlichtingendienst AIVD de afgelopen tijd een aantal gevallen heeft onderzocht van buitenlandse financiering voor moskeeën. In één geval werd contact gezocht met een buitenlandse veiligheidsdienst, omdat de financier mogelijk een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. De financiering is hierna gestopt.

Zowel de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) als het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), die samen honderden moskeeën vertegenwoordigen, zegt achter het plan van het kabinet te staan. „Het is altijd al een probleem geweest dat buitenlandse groepen hier invloed proberen te kopen. Wij staan daar afwijzend tegenover”, aldus CMO-voorzitter Rasid Bal. De koepelorganisatie gaat samen met de overheid criteria opstellen voor wanneer een buitenlandse donatie onwenselijk is. Er mag geen invloed tegenover staan en de donateur mag geen waarden promoten die ingaan tegen democratie en integratie.

Lees een interview met oud-PVV’er Arnoud van Doorn: ‘Wij moeten schimmig zijn’