inlichtingendiensten

Alleen grootste fracties nog in commissie-stiekem

Kleine Kamerfracties moeten niet langer deel uitmaken van de zogenoemde commissie-stiekem. Op voorstel van de VVD, en met steun van een groot deel van de Kamer, worden de huisregels aangepast. De commissie, waarin het kabinet de Kamer informeert over de inlichtingendiensten, zal voortaan uit de voorzitters van de vijf grootste fracties bestaan. Nu zitten, op de afgesplitste Kamerleden na, nog alle fracties die dat willen in de commissie. Met een kleinere commissie moet de kans op het lekken van informatie – zoals begin 2014 – kleiner worden. (NRC)

Afsplitsers pagina 8