Gasspecht

Bij de sloop van een gasafsluiter is een verdroogde groene specht (Picus viridis) gevonden. Het gaat om een deel van een bovengronds verdeelstation dat in 1972 is aangelegd in de omgeving van Vlissingen. De dode specht bevond zich in een vertakking van een gasbuis die met enorme bouten en moeren muurvast aan de afsluiter was verbonden. Nadat de buis was gedemonteerd, werd de vogel gevonden – vastgekoekt aan een oud wespennest. Medewerkers van het sloopbedrijf brachten de spechtmummie met wat wespenraten naar het Natuurhistorisch Museum, waar het ensemble een plaats heeft gekregen in de collectie ‘dode dieren met een verhaal’.

De vindplaats van de specht – in een gasdicht systeem – is wonderlijk. De associatie met een wespennest ook, want het voedsel van groene spechten bestaat vrijwel uitsluitend uit mieren(larven). Er is slechts één geval bekend van een (Duitse) groene specht die wespennesten plunderde. In Engeland zijn bijenkorven soms het doelwit.

Vermoedelijk is de open pijpleiding bij de aanleg door wespen gekoloniseerd. De specht is op de raten met larven afgekomen en bij het dichten van de buis jammerlijk opgesloten. Ruim veertig jaar blootstelling aan aardgas heeft de dode vogel uitstekend geconserveerd.