Instroom van 20.000 Syriërs via gezinshereniging

Vluchtelingen In Turkije en Libanon wachten ten minste 20.000 Syriërs op gezinshereniging in Nederland. Controles op identiteit zijn lastig.

Een Syrische vluchteling loopt met haar kinderwagen over straat in het vluchtelingenkamp Elbeyli in Turkije.
Een Syrische vluchteling loopt met haar kinderwagen over straat in het vluchtelingenkamp Elbeyli in Turkije. Foto Umit Bektas/Reuters

De komende maanden komen ten minste twintigduizend Syriërs naar Nederland. Het gaat om familieleden van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij hebben vervolgens een verzoek ingediend voor gezinshereniging.

Die verwachte stroom blijkt uit de aanvragen op de Nederlandse ambassades en consulaten in Turkije en Libanon. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat het op dit moment om twintigduizend nareisaanvragen gaat. Er is „extra inzet” van de IND om de „voorraad te doen afnemen”.

Sinds de zomer stijgt het aantal mensen dat via gezinshereniging naar Nederland wil komen fors. Tot en met augustus kwamen maandelijks tussen de 200 en 500 familieleden binnen. In september waren dat er 919. In oktober ging het om 1.175 mensen.

Het betreft hoofdzakelijk familieleden van Syrische vluchtelingen die afgelopen jaar Nederland hebben weten te bereiken via Turkije, Griekenland en de Balkan. Die route is inmiddels vrijwel afgesloten.

Veel vluchtelingen hebben alleen een pasje van hun registratie in Turkije als vluchteling

Keurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een nareisaanvraag goed, dan moeten de betreffende familieleden zich melden bij een Nederlandse diplomatieke post in een buurland van Syrië. De Nederlandse ambassade in Damascus is aan het begin van de oorlog gesloten en tijdelijk naar Istanbul in Turkije verhuisd. Familieleden die in Syrië zijn achtergebleven, moeten dus eerst op eigen kracht het land uit zien te komen.

Illegale, gevaarlijke vluchtroutes

Het overgrote deel van de Syrische nareizigers is echter al eerder naar Turkije of Libanon gevlucht. Mensen die nu nog uit Syrië moeten vluchten hebben grote moeite de buurlanden te bereiken. Dat kan vrijwel alleen nog via illegale, gevaarlijke routes. De Nederlandse ambassade in Ankara heeft de Turkse autoriteiten benaderd om te zien of nareizigers legaal de grens over zouden kunnen. De Turkse autoriteiten aarzelen sterk. Turkije vangt op dit moment al ruim drie miljoen vluchtelingen op en de terreurdreiging is hoog.

De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen alleen de daadwerkelijke afgifte van het visum in het buitenland uit te voeren en de procedure bij de IND. Daar is intern discussie over, bevestigen bronnen.

Op de Nederlandse post wordt de identiteit gecontroleerd – lastig, want lang niet iedereen heeft een paspoort , er is een levendige handel in valse Syrische identiteitsbewijzen en veel vluchtelingen hebben slechts een pasje van hun registratie in Turkije als vluchteling. Na groen licht uit Nederland geven de consulaire diensten een visum af, waarmee de familieleden naar Nederland kunnen reizen.

Om te voorkomen dat potentiële jihadisten zich voordoen als familie zetten sommige landen, zoals Duitsland, in Turkije asielspecialisten in. Zij nemen extra verhoren af en doen DNA-testen. Nederland doet alleen een DNA-test in Libanon of Turkije als de IND al twijfelt aan de identiteit van een familielid.