Drukkerij

Joh. Enschedé stopt met biljetten

Koninklijke Joh. Enschedé stopt met het produceren van bankbiljetten, waardoor veel personeelsleden hun baan verliezen. De Haarlemse drukkerij (1703) kondigde donderdag aan dat honderd banen verdwijnen en een „aanzienlijk aantal” uitzendkrachten wordt geschrapt. Bij Joh. Enschedé werken 203 vaste medewerkers en ruim zestig uitzendkrachten.

De drukkerij is gespecialiseerd in bankbiljetten, postzegels, waardepapieren en beveiligde documenten. In 1814 ging het bedrijf bankbiljetten in opdracht van de Nederlandse staat drukken. In 2000 was het bedrijf een van de eerste drukkers die zich bezighielden met de productie van eurobankbiljetten. In 2014 werd bekend dat Joh. Enschedé in handen kwam van een tweetal investeerders. De familie Enschedé behield 5 procent van de aandelen. De bankbiljettentak wordt vanaf begin volgend jaar geleidelijk afgebouwd, als huidige opdrachten zijn afgerond.

Joh. Enschedé drukte al enkele jaren geen eurobankbiljetten meer voor Nederland.

Volgens de drukker wordt de markt gekenmerkt door overcapaciteit, waardoor onder meer staatsdrukkerijen tegen bodemprijzen werken. De drukker heeft nog gezocht naar samenwerkingspartners, maar dat heeft niets opgeleverd. Joh. Enschedé wil zich nu toeleggen op andere producten zoals postzegels, visa en belastinglabels. (ANP)

    • Eppo König