Demografie

Stabiliteit huwelijk verder gedaald

De kans dat stellen die trouwen de rest van hun leven bij elkaar blijven, neemt verder af. Huwelijken zijn in de afgelopen decennia minder stabiel gebleken: in 1971 lag het echtscheidingspercentage op 12 procent, vorig jaar was dat toegenomen tot bijna 40 procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag heeft gepresenteerd. Van de vrouwen die zijn geboren tussen 1965 en 1970 heeft eenderde een relatie beëindigd, na huwelijk of samenwonen. Ligt hun geboortejaar tussen 1955 en 1960 dan is dat een kwart. Van de vrouwen die in de oorlogsjaren zijn geboren, had 11 procent op veertigjarige leeftijd een relatiebreuk achter de rug. (ANP)

    • Auteur Onbekend