Aanvullend advies Raad voor Cultuur

‘Geen rijkssubsidie meer voor Slot Loevestein’

Slot Loevestein moet de komende vier jaar niet in aanmerking komen voor rijkssubsidie. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een aanvullend advies aan minister Bussemaker (Cultuur, PvdA). De raad heeft onvoldoende vertrouwen in de activiteiten- en educatieplannen en vindt dat het kasteel „onvoldoende heeft nagedacht over zijn museale profiel”. Slot Loevestein had 4 ton subsidie aangevraagd.

De Raad voor Cultuur bracht vrijdag aanvullend advies uit over subsidie-aanvragen van culturele instellingen waarvan de raad de plannen bij het advies in mei als onvoldoende had beoordeeld. Bij elf instellingen is het ‘nee, tenzij’-advies omgezet in een positief advies. De minister zal snel een besluit nemen over de toekenning van subsidies.

De Raad voor Cultuur dringt er opnieuw op aan dat het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten een extern adviseur een fusieplan laat maken. De plannen voor intensieve samenwerking die de twee orkesten hebben ingediend, vindt de raad onvoldoende. In zijn eerdere advies gaf de raad aan dat het geen perspectief ziet in twee afzonderlijke orkesten ‘gezien het sombere financiële perspectief’. Nu vindt de raad dat de orkesten niet goed uitwerken hoe ze efficiënter kunnen samenwerken of hoe hun profielen elkaar kunnen aanvullen.

Het is de vraag wat minister Bussemaker met dit advies zal doen. Vorige week drongen Tweede Kamerleden eropaan om de Raad voor Cultuur geen advies meer over het samenwerkingsplan te laten uitbrengen, omdat de betrokken provincies en gemeenten al tevreden waren.

    • Daan van Lent