Woningen

‘Corporaties gaan meer investeren’

Woningcorporaties investeren volgend jaar meer dan in eerdere jaren. Het gaat om „miljarden euro’s”, blijkt uit een inventarisatie van koepelorganisatie Aedes. De investeringen, zowel in nieuwbouw als in verbetering van bestaande woningen, worden gestimuleerd door de aantrekkende woningmarkt. Veel corporaties staan er financieel beter voor doordat ze flink hebben bezuinigd, schulden zijn afgelost, de huren zijn verhoogd en investeringen zijn uitgesteld. (ANP)

    • Eppo König