Veteranen geven medailles terug uit pensioenprotest

Defensiepersoneel Uit protest tegen het uitblijven van een sluitende oudedagsvoorziening, sturen ex-militairen hun onderscheidingen terug.

Zeker 84 ex-militairen hebben hun medaille voor langdurige en trouwe dienst opgestuurd naar de Tweede Kamer, als protest tegen pensioenproblemen die nu al jaren aanhouden. Circa twintig van hen stuurden niet alleen dit aandenken terug, maar ook al hun andere onderscheidingen – ook die van missies in gevaarlijke gebieden. Voor militairen hebben deze grote emotionele waarde.

Met het terugsturen van hun onderscheidingen en het versturen van tientallen brieven aan Kamerleden en bewindslieden proberen de veteranen en hun naasten de druk op te voeren. Volgende week wordt gestemd over een oplossing voor het zogenoemde AOW-gat.

Ruim 16.000 ex-militairen of ambtenaren in dienst van Defensie hebben problemen met hun pensioenen. Bij Defensie gaan mensen verplicht eerder met pensioen dan de pensioenleeftijd. Om de periode tot aan de officiële pensioenleeftijd te overbruggen, heeft Defensie regelingen voor ex-militairen en ex-burgermedewerkers. De ophoging van de pensioenleeftijd (stapsgewijs van 65 naar minimaal 67 jaar) leidt tot een gat: de regelingen voor gepensioneerde militairen en burgermedewerkers stoppen op hun 65ste, maar de AOW gaat nog niet in. Sommige veteranen worden zo hard getroffen, dat ze maandenlang onder het bijstandsniveau moeten leven.

Het AOW-gat ontstond tijdens de onderhandelingen over het Lenteakkoord in 2012. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten een akkoord om de begroting voor het jaar erop rond te krijgen – een van de maatregelen was versnelde ophoging van de AOW-leeftijd. De onderhandelaars, bleek uit een reconstructie van NRC, hadden door dat militairen (en andere groepen werknemers) getroffen zouden worden door een AOW-gat, maar lieten het na een oplossing te bedenken. Voor militairen is dat nu, vier jaar later, nog niet gelukt.

Enkele weken geleden kwam er tijdens een debat over de kwestie, bezocht door tientallen militairen, een gedeeltelijke oplossing. Er kwam geld vrij voor 9.000 van de 16.000 getroffenen. Daarmee is het probleem niet opgelost, want minister Hennis (Defensie, VVD) heeft tot 2035 zeker 600 miljoen euro nodig – uit haar eigen begroting. Volgende week wordt gestemd over moties waarin wordt gepleit voor een volledige oplossing.

Henny Arends-Servais, de weduwe van een landmachtkapitein die getroffen is door de problemen, heeft besloten te strijden. Ze schreef een brief aan premier Rutte: „Ik lever zijn medailles in en als het moet, zal ik als een kerel vechten voor rechtvaardigheid. Samen, zij aan zij met zijn kameraden die er ook voor mij waren.”