Opinie

    • Auteur Onbekend

‘Sluiting van modernste kolencentrales Maasvlakte is een slecht plan’

Opinie

Versneld investeren in technologie zodat de duurzame productie van energie sneller van de grond komt, is beter idee, meent Steven Lak

Onlangs meldde wethouder Pex Langenberg (D66) van Duurzaamheid dat de gemeente geen warmte meer af zal nemen van twee kort geleden geopende energiecentrales op de Maasvlakte die steenkool als grondstof hebben. Ook vindt hij dat deze centrales beter kunnen sluiten.

Als voorzitter van Deltalinqs, prijs ik me gelukkig dat Langenberg alleen besluiten kan nemen op lokaal niveau. Immers, sluiting van deze centrales zou leiden tot een enorme kapitaal vernietiging.

Daarnaast leidt sluiting van deze nieuwe kolencentrales niet tot verminderde uitstoot van CO2 zoals de suggestie is. Immers, als de centrales sluiten omstaat een tekort aan energieproductie in Nederland omdat de productie uit alternatieve bronnen zoals windmolens en zonnecellen niet toereikend is. Het gevolg is dat we extra energie moeten importeren uit het buitenland. Grote kans dat deze opgewekt is in oude vervuilende bruinkoolcentrales.

Een beter idee is om te luisteren naar minister Kamp (VVD). Hij bepleit een geleidelijke transitie naar een duurzame productie van energie waarbij we gezamenlijk toewerken naar de klimaatdoelstellingen van Parijs om de uitstoot van kooldioxide drastisch te verminderen. Dat moeten we niet doen door sluiting van de meest moderne kolencentrales van ons land, zoals de twee op de Maasvlakte.

Beter is om versneld te investeren in nieuwe technologie zodat de duurzame productie van energie sneller van de grond komt dan de afgelopen jaren het geval geweest is. Daaraan moeten dan niet alleen bedrijven, maar ook het rijk, bijdragen. Ook is het niet nodig om alle fossiele brandstoffen zoals steenkool in de ban te doen. Een goede afvanginstallatie waarbij de CO2 hergebruikt wordt voor andere doeleinden is een betere oplossing.

Ons bedrijfsleven is gebaat bij een duidelijk en consistent overheidsbeleid op het gebied van de transitie naar duurzame energieproductie. De uitspraken van de Rotterdamse wethouder Langenberg passen daar niet in: ze staan haaks op een gebalanceerde transitie waarbij op korte termijn de moderne kolencentrales nuttig worden ingezet.

Ik ben er daarom blij om dat het beleid en de besluitvorming over de energietransitie op rijksniveau plaatsvindt. De toekomst van onze Mainport leent zich niet voor goedkope politieke oneliners.

    • Auteur Onbekend