‘Meer dan helft gemeenten heeft tekort jeugdzorgbudget’

Dat schrijven de NOS en Binnenlands Bestuur op basis van een onderzoek onder 215 gemeenten.

Foto: Roos Koole / ANP

Meer dan de helft van de gemeenten verwacht zowel in 2016 als in 2017 niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Dat schrijven de NOS en Binnenlands Bestuur op basis van een onderzoek onder 215 gemeenten. Eind oktober meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog dat gemeenten in 2015 bijna 1,2 miljard euro over hebben gehouden aan zorggeld.

Lees ook: Zorggeld over? Dat verrast eigenlijk niet

Uit de rondgang van de NOS en Binnenlands Bestuur blijkt nu dat 57 procent van de gemeenten verwacht dit jaar geld tekort te komen voor hulp aan kinderen en jongeren. 61 procent denkt volgend jaar niet uit te komen. Daarbij zitten ook gemeenten die vorig jaar juist geld overhielden. Veel van de overschotten die zij in 2015 overhielden wordt volgens de gemeenten dit jaar en volgend jaar gebruikt om tekorten op te vangen. Zonder het overschot te gebruiken, zou maar 6 procent van de gemeenten uitkomen.

Decentralisatie

In 2015 werden verschillende zorgtaken overgeheveld van het Rijk en de provincies naar gemeenten. De overheveling ging samen met een bezuinigingsoperatie van miljarden euro’s. Eerder dit jaar berichtte NRC al dat de gemeente Almere een behandelstop afkondigde door tekorten bij de jeugdzorg. Donderdag meldt NRC dat tientallen vrijgevestigde psychologen en -psychiaters stoppen met het behandelen van kinderen vanwege de door de decentralisatie sterk toegenomen administratieve lastendruk.

Lees ook: Dag kinderen, helaas sluiten we de praktijk

Preventie

Dit jaar is nog verder gekort op het rijksbudget, wat volgens de gemeenten de tekorten verklaart. Vorig jaar werd er een krappe 3,8 miljard euro voor jeugdhulp vanuit het Rijk verdeeld onder gemeenten. Voor 2016 was dat 3,7 miljard en voor volgend jaar is het budget 3,5 miljard euro.

Ook stellen de gemeenten een grotere vraag naar jeugdzorg vast dan was verwacht. Gemeenten verklaren dat deels vanuit nieuw beleid, waarbij ze meer inzetten op preventie om hogere kosten in een later stadium te voorkomen. Door problemen vroeg te signaleren, hopen ze later juist geld te besparen. Velen hopen dan ook dat de kostengroei uiteindelijk stabiliseert.

    • Clara van de Wiel