Gezinswoningen

Ideologische koers De Key zorgt voor weerstand bij huurders en gemeente

De Key is overvallen door commotie rond de nieuwe koers van de woningcorporatie. Dinsdag kondigde zij aan zich volledig te gaan richten op starters en studenten.

De Key kreeg afgelopen zomer van minister Blok van Wonen (VVD) al toestemming om de statuten te wijzigen, waardoor gezinswoningen aan starters kunnen worden toegewezen. Volgens De Key wordt dit plan al sinds 2014 gecommuniceerd richting huurders en gemeente. Toch reageerden zij not amused toen De Key deze week liet weten zich nu echt uitsluitend nog te gaan richten op mensen tussen 18 en 27 jaar.    

Veel huurders vrezen hun huis uit te worden gezet. En burgemeester Van der Laan stuurde in juli al een brief naar de minister, waarin hij zich beklaagde over het feit dat de gemeente niet om zienswijze is gevraagd rond dit besluit. In die brief vraagt de burgemeester de minister om niet akkoord te gaan met het voorstel van De Key. Volgens de burgemeester kan Amsterdam het zich niet permitteren dat gezinswoningen aan starters worden toegewezen.

De Key zegt dat de koerswijziging „geheel volgens de regels” is gegaan. „We hebben alles in goed overleg gedaan met huurders en de gemeente”, aldus een woordvoerder. Was de brief van Van der Laan dan een verrassing voor de corporatie? „Het was wel duidelijk dat de gemeente vraagtekens had bij onze nieuwe koers.” Maar voor statutenwijziging hoef je geen zienswijze te vragen, voegt de woordvoerder toe.

Volgens De Key is voor onrust bij huidige huurders geen reden. „Niemand hoeft zijn huis uit.” Wel kunnen mensen ouder dan 27 nu via Woningnet geen huis van De Key meer krijgen, waardoor zij minder kans maken op een woning.

Volgens De Key genereert de woningcorporatie op geen enkele manier winst uit deze koerswijziging, en is het simpelweg hun „maatschappelijke doel” om jongeren aan een huis te helpen. Een ideologisch plan dus. Zonder steun van de burgemeester.

    • Doortje Smithuijsen