Pensioengat? Boze militairen sturen nu maar hun onderscheidingen terug

Weduwe overleden oud-militair stuurt emotionele brief naar premier Rutte over pensioenproblemen bij Defensie.

Veteranen vorige maand in de Tweede Kamer voor aanvang van een rondetafelgesprek over het AOW-gat bij Defensie.
Veteranen vorige maand in de Tweede Kamer voor aanvang van een rondetafelgesprek over het AOW-gat bij Defensie. Foto ANP / Bart Maat

Weduwe Henny Arends-Servais heeft de militaire onderscheiding van haar man in een enveloppe gestopt en opgestuurd aan minister-president Mark Rutte. In de begeleidende brief aan de premier schrijft zij: „Ik lever zijn medailles in en als het moet zal ik als een kerel vechten voor rechtvaardigheid.”

Arends-Servais heeft ze allemaal gezien. Militairen die op hun sterfbed trots vertellen wat ze hebben betekend voor koning, volk en vaderland. Stil verdriet en lijden in families die moeten omgaan met een militair die huiswaarts keert met een oorlogstrauma. Haar man diende 38 jaar bij de landmacht. Vlak na zijn verplichte pensioen overleed hij. Hij werd in zijn militaire pak begraven. Zij kreeg een nabestaandenpensioen van Defensie.

Arends-Servais heeft het pensioen van haar man overgenomen. Net als bij vele andere militairen zijn er grote problemen met dat pensioengeld. Ze schrijft aan de minister-president. „Het is een ethische en morele plicht van Defensie en overheid om deze mensen niet in de kou te laten staan.”

Brief weduwe AOW-gat by NRC on Scribd

Terugsturen onderscheiding zwaar middel

84 ex-militairen hebben hun medaille voor langdurige en trouwe dienst opgestuurd naar de Tweede Kamer, als protest tegen pensioenproblemen die nu al jaren aanhouden. Circa twintig van hen stuurden niet alleen dit aandenken terug, maar ook al hun andere onderscheidingen – ook die van missies in gevaarlijke gebieden. Voor militairen hebben zulke onderscheidingen grote emotionele waarde.

Met het terugsturen van hun onderscheidingen en het versturen van tientallen brieven, proberen de ex-militairen en hun naasten de druk op de Tweede Kamer op te voeren. Volgende week wordt gestemd over een oplossing voor het zogenoemde AOW-gat.

Ruim 16.000 ex-militairen of ambtenaren in dienst van Defensie hebben problemen met hun pensioenen. Bij Defensie gaan mensen verplicht eerder met pensioen dan de pensioenleeftijd. Om de periode tot aan de officiële pensioenleeftijd te overbruggen, heeft Defensie regelingen voor ex-militairen en ex-burgermedewerkers. De ophoging van de pensioenleeftijd (stapsgewijs van 65 naar minimaal 67 jaar) zorgt voor een gat: de regelingen voor gepensioneerde militairen en burgermedewerkers stoppen op hun 65ste, maar het staatspensioen gaat nog niet in. Sommige veteranen worden zo hard getroffen, dat ze maandenlang onder het bijstandsniveau moeten leven.

Lees ook: Voor volk, vaderland en de bedelstaf, een achtergrondreportage over de slachtoffers van het AOW-gat bij Defensie.

Het AOW-gat ontstond tijdens de onderhandelingen over het Lenteakkoord in april 2012. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten een akkoord om de begroting voor het jaar erop rond te krijgen – een van de maatregelen was versnelde ophoging van de AOW-leeftijd. De onderhandelaars, bleek uit een reconstructie van NRC, hadden in de gaten dat militairen (en ook andere groepen werknemers) getroffen zouden worden door een AOW-gat, maar lieten het na een oplossing te bedenken. Voor militairen is dat nu, vier jaar later, nog altijd niet gelukt.

Gedeeltelijke oplossing gevonden

Enkele weken geleden kwam er tijdens een debat over de kwestie, bezocht door tientallen militairen, een gedeeltelijke oplossing. Coalitiepartijen VVD en PvdA vragen het kabinet om 175 miljoen euro uit de rijksbegroting te halen voor het oplossen van de pensioenproblematiek. Dat geld kan alleen gebruikt worden voor 9.000 van de 16.000 getroffenen. Daarmee is het probleem niet opgelost, want minister Hennis (VVD, Defensie) heeft tot 2035 zeker 600 miljoen euro nodig – uit haar eigen begroting.

De militairen en hun vakbonden hopen dat een motie van Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Raymond Knops (CDA) wordt gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. In de motie wordt het kabinet opgeroepen het aow-gat voor alle betrokkenen volledig te compenseren. De stemming daarover is volgende week donderdag.

Lees ook: Een politiek probleem dat blíjft zeuren, een reconstructie van de pensioenproblemen bij Defensie.

Weduwe Henny Arends-Servais heeft besloten te strijden voor haar rechten en die van haar overleden man. In haar brief, aan premier Rutte: „Samen, zij aan zij met zijn kameraden die er ook voor mij waren.”