Sinterklaasfeest

Veel schoolleiders huiverig om zich uit te spreken over piet

Het uiterlijk van Zwarte Piet is voor veel schoolleiders te gevoelig om openlijk over te praten. Tientallen directeuren van basisscholen wilden bijna allemaal alleen anoniem meewerken aan een rondgang van NRC. Ze willen de rust bewaren op hun school. NRC vroeg in totaal zo’n 100 basisscholen naar het uiterlijk van piet. Een groot deel wilde niet meewerken. Van de 56 ondervraagde basisscholen houdt ruim de helft zijn pieten zwart. Meer dan een derde heeft een combinatie van zwarte en roetveegpieten. Een klein deel heeft alleen roetveegpieten.

Piet-figuur In het nieuws 6-7