Kamerfracties dienen vaker samen wetsvoorstellen in

Samenwerking Partijen dienen steeds vaker gezamenlijk wetsvoorstellen in. Het schept een beeld van ‘verbinden’ en leidt sneller tot media-aandacht.

PvdA- partijleider Diederik Samsom en Alexander Pechtold van D66 tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.
PvdA- partijleider Diederik Samsom en Alexander Pechtold van D66 tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Foto: Jerry Lampen/ANP

Ook al lijken de tegenstellingen in Nederland alleen maar te groeien, in Den Haag werken politieke partijen juist steeds meer samen. In de Tweede Kamer dienden ze dit jaar veel meer gezamenlijke wetsvoorstellen in.

Veel fracties zien die onderlinge samenwerking als onderdeel van hun campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart en als voorbereiding op de kabinetsformatie daarna. Partijen als D66 en de ChristenUnie gebruiken de gezamenlijke wetten om aan te tonen dat het met hen goed zaken doen is.

In eerdere jaren lag het aantal initiatiefwetten van twee of meer partijen rond de drie, met in 2014 een kleine uitschieter naar vijf. Dit jaar zijn het er tot nu toe negen. Zeven daarvan werden in het laatste halfjaar ingediend. Voorbeelden: het wetsvoorstel voor kleinere klassen van de SP en D66, en het mogelijk maken van particuliere beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen van de VVD en het CDA.

Lees ook: Samenwerken als bewijs dat je straks kunt meeregeren

Hoewel de verkiezingscampagne politici uitlokt om kritisch op elkaar te zijn en naar elkaar uit te halen, willen vooral de leiders van de middenpartijen óók het beeld ontkrachten dat ze alleen maar tegenover elkaar staan. „Juist in deze heftige tijden moeten wij laten zien dat we kunnen verbinden”, zegt bijvoorbeeld Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

De PvdA is het fanatiekst met de onderlinge verbondjes. Deze week publiceerde fractievoorzitter Diederik Samsom met Alexander Pechtold (D66) een voorstel over soepeler regels voor mensen in de bijstand. Hiermee schept Samsom afstand tot de VVD, die vindt dat mensen een tegenprestatie voor hun uitkering moeten leveren. En hij begeeft zich op het terrein van zijn concurrent voor het lijsttrekkerschap van de PvdA, minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher.

Een initiatief van meerdere partijen krijgt gemakkelijker media-aandacht. Met de simpele reden dat de kans dat het plan werkelijkheid wordt groter is. Andere fracties kloppen ook daarom met hun ideeën bij de PvdA aan – die levert 35 zetels, dat schiet op bij het zoeken naar een meerderheid.

De kans dat al deze initiatieven het nog halen, is klein. In verkiezingsjaar 2012 schreven Tweede Kamerleden ook allerlei voorstellen, toen vooral alléén. Over de meeste van die onderwerpen maakten de VVD en PvdA later afspraken in het regeerakkoord.