Huishoudens betalen in 2017 meer voor transport energie

De kosten voor transport van energie maken ongeveer één vijfde uit van de totale energierekening. Volgend jaar stijgen ze met 13 euro.

Foto: Lex van Lieshout / ANP

Huishoudens betalen in 2017 gemiddeld dertien euro meer voor het transport van hun energie dan in 2016. Dat maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag bekend.

Behalve voor daadwerkelijk verbruik van energie, betalen huishoudens ook voor het transport van hun energie. Die kosten maken ongeveer één vijfde uit van de totale energierekening. Jaarlijks stelt de ACM de tarieven vast die netwerkbeheerders voor het transport in rekening mogen brengen.

Volgend jaar mogen zij het tarief voor energietransport gemiddeld met dertien euro verhogen. De kosten voor het transport van elektriciteit dalen komend jaar met vijf euro, doordat netbeheerders over de afgelopen jaren volgens de ACM minder kosten hebben gemaakt dan was verwacht. Dat is verrekend in de tarieven voor 2017. Voor gas stijgen de transportkosten komend jaar juist met met achttien euro, met name door de vervanging van oude gasaansluitingen.

Hoeveel de transportprijs stijgt verschilt enigszins per regio. De stijging is minder hoog dan netbeheerders zelf wilden. Onlangs stelden zij een toename van tenminste vijftien euro per huishouden voor, om de verhoging van precariobelasting op kabels en leidingen door gemeenten op te vangen. Hoeveel de energierekening van huishoudens volgend jaar uiteindelijk stijgt is nog onbekend. Dat hangt vooral af van of en hoezeer de energietarieven stijgen.