Groei bijstandsontvangers deels door asielzoekers

Het aantal jongeren onder 27 en ouderen boven de 45 die bijstand ontvangen steeg opnieuw in het derde kwartaal.

Foto Roos Koole/ANP

Het aantal bijstandsontvangers is opnieuw gegroeid. Dit kwartaal zag een toename tot 462.000 bijstandsontvangers, 2.000 meer dan vorig kwartaal en 22.000 meer ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) komt dit voor een groot deel door de instroom van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Het CBS meldt dat er tussen juli 2015 en juni 2016 13.000 Syriërs en 2.000 Eritreeërs in de bijstand zijn gekomen. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. Asielzoekers mogen een bijstandsuitkering aanvragen zodra zij een verblijfsvergunning hebben. Hoewel er aanzienlijk minder asielzoekers in de bijstand zitten dan mensen die in Nederland zijn geboren, stromen zij veel minder snel uit. Daarom blijft het aantal toenemen.

Ook het invoeren van de Participatiewet, de nieuwe Wajong en het verhogen van de AOW-leeftijd veroorzaken een groei in het aantal mensen die een bijstandsuitkering aanvraagt, schreef het CBS eerder dit jaar.

Jong en oud

De grootste groei van het aantal bijstandsontvangers vindt plaats in de jongste en oudste leeftijdsgroepen. In de groep van 45 jaar en ouder liep het aantal met 11.000 mensen op, terwijl er in de groep jongeren tot 27 jaar een toename plaatsvond van 7.000 nieuwe bijstandsaanvragen.

Er gaan relatief veel jonge Eritreeërs de bijstand in: 74 procent is jonger dan 27 jaar. Syrische vluchtelingen die een bijstandsuitkering aanvragen liggen wat betreft leeftijd op ongeveer hetzelfde peil als mensen die in Nederland geboren zijn. Van beide groepen is ongeveer 30 procent jonger dan 27 jaar.