Colombia

Senaat stemt voor vredesakkoord

Het vredesakkoord van de Colombiaanse regering met de rebellengroep FARC is goedgekeurd door de Senaat. Van de 102 senatoren stemden er 75 leden voor het akkoord, dat een einde moet maken aan vijftig jaar burgeroorlog. Centro Democratico, dat tegen het vredesakkoord is, onthield zich van stemming. Nu moet het Huis van Afgevaardigden zich er nog over buigen. Een eerder akkoord werd met een nipte meerderheid in een referendum afgewezen. (AFP)