Opinie

    • Bram van Laarhoven

Afronden

Met mijn leerlingen uit de brugklas hebben we het de hele week over het afronden van decimale getallen gehad. Die vrijdag overlijdt mijn oma. Als ik op maandagochtend aan de klas vertel wat er in het weekend is gebeurd zijn ze beteuterd stil.

Dan vraagt iemand voorzichtig hoe oud ze is geworden. Maar liefst 96 jaar! Dat vinden ze heel oud. Ik vertel dat ze over een paar weken jarig zou zijn geweest. Dan roept een leerling van achterin de klas: „Dan is ze afgerond 97 hoor meester.”

U kunt zelf een ikje inzenden via onze website nrc.nl/contact.