Verenigde Staten

Trump benoemt tegenstander Obamacare tot minister van Zorg

Aanstaand president Donald Trump heeft één van de felste critici van Obama’s zorgwet gevraagd zijn minister van Gezondheidszorg te worden, meldt The New York Times. Orthopedisch chirurg Tom Price, lid van het Huis van Afgevaardigden voor de staat Georgia, verzet zich sinds 2009 tegen Obamacare, maar anders dan veel andere Republikeinen kwam Price ook met alternatieven. Sinds de eerste plannen voor de wet in 2009 heeft hij verschillende wetsvoorstellen ingediend ter vervanging van Obama’s moeizaam bevochten zorgwet die in 2010 in werking trad. Donald Trump heeft tijdens zijn campagne beloofd Obama’s stelsel voor gezondheidszorg af te schaffen en te vervangen, hoewel nooit duidelijk was waardoor. Recenter liet hij zich milder uit over Obamacare. (NRC)