Kamer regelt 10 miljoen extra voor cultuur

Het bedrag gaat vooral naar positief beoordeelde gezelschappen waar te weinig geld voor was, waaronder theatergezelschap Orkater.

Het Metropole Orkest is een van de gezelschappen die hebben gelobbyd voor meer geld.
Het Metropole Orkest is een van de gezelschappen die hebben gelobbyd voor meer geld. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Er komt volgend jaar 10 miljoen euro extra bij voor cultuur, die voornamelijk ten goede zal komen aan podiumgezelschappen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een amendement dat PvdA-cultuurwoordvoerder Joyce Vermue dinsdag heeft ingediend.

Het geld komt van het ministerie van OCW zelf en wordt gehaald uit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten, die niet geheel wordt opgemaakt. Oppositiepartijen D66, SP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks steunen het amendement, waar op 8 december over wordt gestemd.

Het grootste deel van het geld zal gaan naar gezelschappen die van het Fonds Podiumkunsten wel een positieve beoordeling kregen maar geen of onvoldoende subsidie omdat het Fonds daarvoor niet genoeg geld over heeft. Daarbij gaat het om onder meer (muziek)theatergezelschap Orkater, dansproductiehuis Korzo, Theater Bellevue en theatergezelschap Suburbia.

Het resterende bedrag zal gaan naar direct door het Rijk gesubsidieerde instellingen die na de adviezen van de Raad voor Cultuur minder geld hebben gekregen dan ze hadden aangevraagd. Onder meer het Letterkundig Museum en het Metropole Orkest hebben de afgelopen maanden gelobbyd voor meer geld, omdat ze zonder verhoging van hun subsidie in financiële problemen zouden komen. De Raad voor Cultuur moet volgens het amendement adviseren over de besteding van dit restant.

De 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor één jaar. De Kamermeerderheid wil er zo voor zorgen dat er geen culturele instellingen nu al omvallen, voordat een nieuw kabinet na de verkiezingen is aangetreden. Verschillende partijen, zoals PvdA en D66, hebben forse verhogingen van het cultuurbudget in hun verkiezingsprogramma staan.