Asscher en AOB: invallerstekort ‘komt niet door flexwet’

Onderwijs Volgens minister Asscher en onderwijsbond AOb zijn er wél genoeg mogelijkheden om invallers in te huren voor scholen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Foto: Bart Maat/ANP

Het ministerie van Sociale Zaken en de Algemene Onderwijsbond (AOb) vinden het onterecht dat schoolbesturen het tekort aan invalkrachten wijten aan de WWZ – de Wet werk en zekerheid. Scholen zeggen dat ze door deze flexwet geen invallers meer kunnen vinden. Invalkrachten mogen namelijk nog maar zes losse contracten krijgen in drie jaar tijd. Daarna moet een vaste aanstelling volgen, maar scholen zeggen dat ze geen geld hebben om mensen aan te nemen.

Het gevolg is dat scholen, als een juf of meester ziek is, klassen moeten verdelen. Of zelfs kinderen naar huis moeten sturen.

Maar volgens minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) ligt het probleem niet bij de WWZ. Hij zegt dat de schoolbesturen en de vakbonden gezamenlijk afspraken hebben gemaakt in de cao over de wet. Daarbij is er een verruiming van de wet gekomen. Zo zouden invalkrachten eerst maar drie losse contracten krijgen en is dat opgerekt naar zes. Ook zijn er speciale constructies bedacht, zoals de zogenoemde ‘min-max- en bindcontracten’ die het makkelijker moeten maken om invallers in dienst te nemen.

Lees ook: De juf durft zich niet meer ziek te melden

Deze contracten bieden écht genoeg mogelijkheden, zegt de AOb. Scholen kunnen met het bindingscontract al een invaller voor een uur per week aannemen. “Je gaat mij niet vertellen dat scholen dat niet kunnen betalen”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen. Ze vindt het gek dat de PO-Raad (de vereniging van basisschoolbesturen) actie voert tegen de WWZ “terwijl ze zelf hun handtekening hebben gezet onder de afspraken”.

Volgens de bond is het belangrijk dat er meer leerkrachten een vast contract krijgen. Er is een tekort aan onderwijzers en dat tekort groeit, zegt Verheggen. De WWZ moet er ook voor zorgen dat jonge docenten aan de bak komen. “Want anders verlaten nog meer leerkrachten het onderwijs.”

Volgens de PO-raad biedt de cao echter helemaal niet genoeg mogelijkheden. En dat toonde de raad vandaag aan met een peiling, waarin het grootste deel van haar leden aangeeft geen vervanging te kunnen vinden bij een zieke juf of meester. Met als grootste oorzaak: de WWZ.

Minister Asscher heeft op aandringen van de Kamer een verkenner aangesteld. Dat is Jacques Tichelaar geworden. Die moet volgens Asscher de scholen in het land helpen om alle mogelijkheden die er bestaan binnen de wet beter te benutten.

Volgens de ChristenUnie klopt dat niet. Tichelaar moet kijken naar de problemen en oplossingen zoeken, zegt Kamerlid Eppo Bruins, en niet scholen gaan voorzien van tekst en uitleg. Bruins gaat hierover Kamervragen stellen.

Paul van Meenen, D66-Kamerlid, zegt dat de cao wel mogelijkheden biedt, “maar blijkbaar niet genoeg”. Anders zouden scholen geen kinderen naar huis hoeven te sturen. Want dat doen ze natuurlijk niet met plezier. Hij hoopt dat Asscher het probleem gauw onderkent. “En ziet dat iedereen in het onderwijs van goede wil is, maar dat ze er echt niet uitkomen met de WWZ.”