Dekker: RTL overweegt aanpassingen regels hulp-tv

Media

RTL heeft staatssecretaris Dekker (Media, VVD) toegezegd de misstanden rond zogeheten hulp-tv uit te zoeken en eventueel de eigen mediacode aan te passen.

Dat zei Dekker maandag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de Mediabegroting 2017. Dit naar aanleiding van een serie NRC-artikelen waaruit bleek dat de omroep niet zorgvuldig omsprong met kandidaten, deels mensen met een angststoornis. Dekker zei dat hij tegen het misbruik was van „verwarde mensen die wanhopig zijn”.

Maar RTL is een bedrijf dat officieel in Luxemburg is gevestigd, waar Dekker niet veel macht over heeft. Hij zei dan ook: „Ik heb liever dat RTL het zelf aanpast. Het regelen van fatsoen in de wet is ingewikkeld.” Dekker zei dat hij met de omroep heeft gesproken: „Ze zijn erg geschrokken. RTL is bereid de eigen mediacode te bezien.” Hij zegde toe vóór de Kerst met een antwoord van de omroep te komen.

Kamerleden noemden de beschreven misstanden onder meer „abject”. Kamerlid Mohandis (PvdA) vond de aanvankelijke, formele reactie van RTL „stuitend”. PvdA, D66 en SP vonden dat Dekker maatregelen moet nemen – bijvoorbeeld dat contracten met deelnemers vooraf getoetst worden op hun deugdelijkheid.

Ton Elias (VVD) vond dat het om privé-afspraken met een commerciële omroep ging. „Als die mensen zo stom zijn om daar in te tuinen, dan hebben wij daar als Kamer geen taak in.”

Mediadebat pagina C8