Curator Yukos ‘omgekocht voor 90 miljoen dollar’

Russisch olieconcern

Advocaten van het failliete olieconcern Yukos komen met bewijzen voor omkoping door Rosneft in rechtszaak in Amsterdam.

. Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft heeft de curator die in 2006 betrokken was bij het faillissement en de daaropvolgende veiling van olieconcern Yukos Oil omgekocht. Dat zeggen de advocaten van Yukos, die maandag voor het gerechtshof Amsterdam met bewijzen voor de omkoping kwamen.

De zitting maakt deel uit van een al acht jaar durende procedure van Promneftstroy, voormalig dochterbedrijf van Rosneft, tegen Yukos. Inzet is de zeggenschap over het Nederlandse Yukos Capital BV, met bezittingen van 800 miljoen euro.

Promneftstroy claimt het eigendom van de BV op basis van een Russische vonnis waarin Yukos failliet werd verklaard. De curator Eduard Rebgun veilde daarna de bezittingen, die in handen kwamen van onder meer Promneftstroy en Rosneft.

Een trust in Singapore

Uit een overboekingsdocument blijkt dat de Russische curator Eduard Rebgun tien dagen na het faillissement van Yukos 70 miljoen dollar kreeg. Het in Ierland gevestigde Rosneft International maakte dat bedrag over van een offshore bankrekening in Jersey naar de beheerder van een trust in Singapore waarvan onder meer Rebgun, zijn vrouw en hun twee kinderen de begunstigden zijn. Daarna volgde een tweede betaling van 20 miljoen dollar.

Volgens de advocaten „zorgde de Russische Staat er heimelijk voor dat Rebgun de activa van Yukos Oil in handen van Rosneft speelde, hetgeen Rebgun, betaald door Rosneft, ook deed”. Na de veiling werd Rebgun genomineerd voor een bestuurszetel bij Rosneft, „een eigenaardige beloning voor een ‘onafhankelijke curator’”, aldus de advocaten van Yukos.

Yukos was tien jaar geleden het grootste olieconcern in Rusland. Aan het hoofd stond Michail Chodorkovski, tegenspeler van Vladimir Poetin. Chodorkovski verdween in de cel en de Russische belastingdienst legde Yukos belastingaanslagen op, waarna het bedrijf failliet werd verklaard.

Vorige week bleek uit processtukken in een andere rechtszaak in Amsterdam, tussen Yukos en Rosneft, dat Rosneft in Armenië vonnissen heeft gefabriceerd om de rechtsgang in Nederland te manipuleren.

De advocaten van Yukos: „Als onderdeel van het masterplan moest Yukos Oil gewoon failliet gaan. De Russische Staat, Rosneft en Rebgun werkten hierin naadloos samen.” Rebgun zou „absurde kortingen” hebben toegepast, waardoor Rosneft Yukos goedkoop in handen kreeg.

Rebgun en zijn vrouw ontkenden eerder in de procedure dat zij privé geld hebben ontvangen. De advocaten van Promneftstroy stelden maandag dat de trust er wel geweest is maar dat het echtpaar Rebgun er nooit gebruik van had gemaakt.

Yukos moest failliet pagina E3
    • Joep Dohmen