‘Afrika verbruikt in week zoveel data als alle Netflixers op één dag’

Dat schrijft lobbyorganisatie ONE in het rapport Making the Connection.

Masai in traditionele kleding maken een selfie.
Masai in traditionele kleding maken een selfie. iStock

De aanleiding

De lobbyorganisatie tegen armoede ONE publiceerde deze maand het rapport Making the Connection, over de ‘digitale kloof’ tussen de op internet aangesloten wereldbevolking en de 3,5 miljard mensen die nog steeds geen internettoegang hebben. Internet biedt inwoners van arme landen economische kansen, toegang tot onderwijs en kan vooral vrouwen en meisjes helpen te emanciperen, schrijft de organisatie. De digitale kloof is het grootst tussen Afrika en de rest van de wereld zegt ONE, en het gebruikt daarbij een opvallende vergelijking: „[Heel Afrika] verbruikt dezelfde hoeveelheid data in een week als alle Netflix-abonnees op één dag.” Dat gaan we checken.

Waar is het op gebaseerd?

ONE baseert zich op kwartaalcijfers van Netflix en gegevens van netwerktechnologiebedrijf CISCO.

En, klopt het?

CISCO geldt in de IT-wereld als betrouwbare bron. Volgens CISCO gebruikte elke inwoner van de regio ‘Afrika en het Midden-Oosten’ vorig jaar 0,043 gigabyte (GB) per dag. Vermenigvuldigen we dat gemiddelde met het aantal inwoners van Afrika op 31 december 2015 (1,18 miljard), dan bedroeg het Afrikaanse internetverkeer vorig jaar 51,4 miljoen GB per dag. Vermoedelijk ligt het Afrikaanse gebruik iets lager, omdat rijke landen in het Midden-Oosten het gemiddelde omhoog trekken.

Het datagebruik van Netflixabonnees is lastiger te berekenen. Het bedrijf zegt dat zijn abonnees 42,5 miljard uur aan video hebben gestreamd in 2015. Maar hoeveel data gaat op aan een uur Netflixen? Netflix vertelt alleen hoeveel data wordt verbruikt per video-instelling: 0,3 GB per uur voor lage kwaliteit, 0,7 GB per uur voor gemiddelde kwaliteit, 3 GB per uur voor HD en 7 GB per uur voor Ultra HD. ONE heeft vervolgens voor elke instelling een evenredig aantal uren gerekend, en komt uit op een dagelijks datagebruik van alle Netflixabonnees van 320,2 miljoen GB.

Dat is een nogal willekeurige berekening, want we weten niet of de gemiddelde abonnee bijvoorbeeld vaker in HD kijkt dan in de laagste videokwaliteit. Gelukkig valt er via een andere weg een gooi te doen naar het door Netflix veroorzaakte internetverkeer.

We weten via CISCO, serviceproviders, bevolkingsgegevens en uit marktonderzoeken hoeveel data alle Amerikanen en Nederlanders dagelijks hebben verbruikt in 2015 (respectievelijk 766,36 en 33,8 miljoen GB per dag, berekend door het datagebruik per inwoner te vermenigvuldigen met het aantal inwoners op 31 december 2015), hoe groot het aandeel was van Netflix in het dataverkeer (maar liefst 37 en 20 procent), wat de bevolkingsomvang was en hoeveel abonnees Netflix in beide landen had eind 2015 (44,7 en 1,3 miljoen). Daarmee kunnen we berekenen hoeveel data een gemiddelde Netflixabonnee vorig jaar in de VS en in Nederland verbruikte, respectievelijk 6,3 en 5,2 GB per dag.

Nemen we het Amerikaanse gebruik als ijkpunt, dan verbruikten alle 74,76 miljoen Netflixabonnees wereldwijd dagelijks zo’n 471 miljoen GB. Nemen we het Nederlandse Netflixgebruik als gemiddelde, dan komen we uit op 388 miljoen GB per dag. Beide getallen zijn hoger dan de inschatting van lobbyorganisatie ONE (320,2 miljoen GB).

Vergeleken met het dataverbruik van Afrika (51,4 miljoen GB per dag), ligt het gebruik door Netflixabonnees volgens de berekening van ONE dus een factor 6,2 hoger, en volgens onze berekening ergens tussen 7,5 en 9 keer – een hele ruime week dus.

Conclusie

Verbruikt Afrika evenveel data in een week als alle Netflixabonnees op een dag? Volgens onze berekening gebruiken Netflixabonnees bij elkaar zo’n 7,5 tot 9 keer zoveel data als heel Afrika. De kloof is dus groter dan ONE beschrijft. Omdat de strekking van de stelling klopt, beoordelen we hem daarom als grotendeels waar.