Reportage

‘Vrienden vragen mij wat ze moeten gaan stemmen’

Bouwen in natuurgebied Arnhem wil bouwen in het uiterwaardengebied. Het referendum hierover gaat intussen om ‘natuur’ versus ‘vooruitgang’.

Foto Bert Spiertz

Op 30 november mag de bevolking van Arnhem in een referendum stemmen over de invulling van het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk. Voor veel Arnhemmers gaat het referendum over de vraag of er woningen mogen worden gebouwd in wat nu nog deels natuurgebied, deels braakliggend terrein is. Officieel wordt de bewoners gevraagd of ze instemmen met ‘het concept-raadsbesluit ‘Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk’.

Lees ook over het Woonvisie-referendum in Rotterdam, dat ook op woensdag wordt gehouden: ‘Het gaat niet alleen over minder armen’

„Mia, jij bent toch voor? Jij wil een stadsstrand aan de overkant.” De bewoners van de woonboten aan Onderlangs, de oever van de Nederrijn recht tegenover Meinerswijk, zijn verdeeld over het komende referendum. Ton Mintjes is faliekant tegen de gebiedsvisie. „De gemeente is niet te vertrouwen.” Buurtbewoonster Mia Belgers is voor. „Het draait uit op een not in my backyard-discussie”, zegt ze. Beiden zijn tegen het middel referendum. Ton Mintjes: „Het was in 2012 al besloten dat de uiterwaarden groen zouden blijven, zo’n referendum kost handenvol geld.” Mia Belgers denkt dat vooral tegenstanders gaan stemmen. „Ik werk in de zorg, mensen krijgen daar een stempas, maar weten totaal niet waar het over gaat. Vrienden bellen mij omdat ik hier woon en vragen wat ze moeten stemmen. Mensen die alles prima vinden, stemmen denk ik niet.”

Niet op de hoogte

Arnhemmer Richard Derks is geen buurtbewoner maar weet wel waar het over gaat. „Ik heb de brochure gelezen die de gemeente online heeft gezet. Er staat heel duidelijk in hoe het gebied ingericht kan gaan worden. Het is een complex vraagstuk, we kiezen nu over een voorlopige invulling van een gebied, maar straks wordt er gestemd op onderbuikgevoel.” Derks gaat ja stemmen, voor de gebiedsvisie, toch is hij fel tegen referenda. „We moeten stemmen over een genomen raadsbesluit. Ik ben helemaal niet op de hoogte van de achterliggende problematiek, daar is die volksvertegenwoordiger voor, zodat ze mij daar niet mee lastig hoeven te vallen. Omdat ze in de raad al voor hebben gestemd, stem ik ook voor.”

De tegenstanders van de gebiedsvisie hebben GroenLinks aan hun zijde. De partij stapte in 2015 uit het Arnhemse college uit protest tegen de plannen. Het referendum is bij iedere opkomst geldig en is raadgevend. Het stadsbestuur kan de uitslag van het referendum naast zich neerleggen. De gebiedsvisie gaat vooral over kaders van bebouwing en gebruik, de invulling is nog niet vastgelegd. De grond is deels eigendom van een projectontwikkelaar.

Vooruitgang

GroenLinks-leider Jesse Klaver riep de Arnhemse bevolking op om nee te stemmen in het referendum. „Ik ben helemaal niet van GroenLinks”, zegt buurtbewoner Ton Mintjes. „En de vooruitgang houd je ook niet tegen, maar deze plannen hoeven voor mij niet.” Zijn buurman Herbert van der Donk komt net thuis. „En wat ga jij stemmen”, vraagt Mintjes. „Ik ben er nog steeds niet uit”, zegt Van der Donk. „Het nee-kamp zegt dat ik moet tegenstemmen omdat er anders hoge woontorens komen te staan. Het ja-kamp zegt dat als er niks gebeurt, dat je dan niet weet wat voor industrie er komt.”