Tekort aan invalkrachten op scholen door ‘flexwet’

Onderwijs De Wet Werk en Zekerheid moet flexwerkers sneller aan een vaste baan helpen, maar op scholen leidt dit nu tot een tekort aan invallers.

Foto: Lars van den Brink

Bijna 90 procent van de schoolbesturen heeft dit schooljaar moeite om vervanging te regelen als een juf of meester ziek is. Dat blijkt uit een peiling onder de leden van de PO-raad, de vereniging van basisschoolbesturen. Van de 513 ondervraagden schoolbesturen, met 4.500 scholen onder zich, zegt driekwart dat het tekort aan krachten te maken heeft met de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Deze wet moet flexwerkers sneller aan een vaste baan helpen. Maar in het onderwijs gebeurt dat niet. Scholen zeggen dat ze geen geld hebben om meer mensen in vaste dienst te nemen. En kunnen zodoende een invalkracht maar een paar keer vragen, want daarna moet er vast contract moet komen. De invaljuffen- en meesters mogen sinds 1 juli nog maar zes losse contracten in drie jaar tijd ontvangen. Per schoolbestuur. Daar vallen vaak meerdere scholen onder, maar die kan de invaller niet allemaal afgaan. En een dag, of een paar uur, geldt al als een contract.

Lees ook: De juf durft zich niet meer ziek te melden

Losse contracten

Uit de peiling van de PO-Raad blijkt dat 62 procent van de schoolbesturen geen invallers meer heeft omdat mensen snel door hun zes losse contracten heen zijn. Circa 48 procent van de ondervraagden zegt bovendien dat invallers niet meer willen komen. De onderwijzers willen nog wel een langdurige vervanging op zich nemen maar geen losse dagen omdat ze anders geen werk meer hebben.

Ook speelt het lerarentekort parten bij het vinden van invalkrachten, zo blijkt uit de peiling. Het tekort aan invallers speelt met name in de Randstad en de noordelijke provincies. En door het gebrek aan invalkrachten, moeten scholen soms klassen naar huis sturen. Ruim een kwart van de schoolbesturen zegt dat dat gebeurt.

De meeste schoolbesturen hebben een eigen pool met invalkrachten met een vast contract. Vaak zijn de besturen ook aangesloten bij een regionale invalpool. Toch kunnen de pools niet alle gaten opvullen. En het kost extra geld; bijna 70 procent van de ondervraagden zegt dat de kosten voor vervangers sinds de WWZ zijn gestegen.

Griepgolf

Ondanks de pools zoeken besturen ook naar oplossingen binnen de school. Vrijwel alle ondervraagden (97 procent) zeggen bij een zieke docent ook collega’s, de intern begeleider of schoolleider in te zetten. En alle besturen vertellen dat de werkdruk door het gebrek aan invallers toeneemt. Wat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt.

De PO-Raad is erg bezorgd. Straks is er een griepgolf, hoe gaan scholen dat opvangen, vraagt voorzitter Rinda den Besten zich af. Ze vertelt dat 93 procent van de mensen in het onderwijs een vast contract heeft. „De WWZ is dus voor ons helemaal niet nodig.”