Opinie

Opnemen die vluchtelingen, of anders halen we ze zelf op

Nederland beloofde 3.797 vluchtelingen op te nemen, maar laat het ten onrechte vooralsnog afweten, betogen

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Komende woensdag, 30 november, melden wij en ruim vierhonderd andere chauffeurs ons met onze auto’s in Den Haag. Onze boodschap: Nederland moet zich aan zijn belofte houden om bijna vierduizend vluchtelingen uit Griekenland op te nemen, en desnoods halen wij ze zelf.

In Griekenland leven tienduizenden vluchtelingen in tochtige tentenkampen waar ratten, muizen en zelfs slangen vrij spel hebben. Inmiddels gaan deze mensen hun tweede winter onder deze erbarmelijke omstandigheden tegemoet.

Vorig jaar september was de vluchtelingencrisis op haar hoogtepunt. Nederland beloofde in Europees verband om in twee jaar tijd een klein gedeelte over te nemen: 3.797 mensen. Er werd afgesproken dat een Nederlandse vertegenwoordiger zou zoeken naar die mensen die de beste kans maakten om in ons land in te burgeren en voorrang zou geven aan kwetsbare gevallen zoals gezinnen met kinderen en ouderen.

We zijn nu ruim een jaar verder en Nederland had zo’n 60 procent van deze belofte ingelost moeten hebben. De realiteit is echter dat niet meer dan 16 procent is gehaald: 629 personen op 8 november. Daarmee staat Nederland Europees gezien op de elfde plaats en zijn we de slechtste van de middenmoot. In dit tempo zijn we bijna twee jaar (21 maanden) langer bezig dan afgesproken.

Staatssecretaris Dijkhoff (VVD) verdedigt deze werkwijze door te zeggen dat het aantal vluchtelingen in Griekenland meevalt en dat het tempo van het registratiesysteem in Griekenland achterblijft. Ook stelt hij dat er geen capaciteit is in het Nederlandse asielsysteem. Onder andere gezinsherenigingen zouden door een versnelling onder druk komen te staan. Beide argumenten zijn eenvoudig te weerleggen.

Het probleem ligt bij Dijkhoff

Allereerst is het niet relevant hoeveel vluchtelingen er exact in Griekenland zijn. De staatssecretaris heeft zijn handtekening gezet onder het absolute aantal van 3.797 mensen. Totdat er geen mensen meer over zijn om te herplaatsen, is dat dus het aantal om naar te streven. Bovendien gaat de registratie in Griekenland voorspoedig: dat proces is vijf tot zes maanden eerder klaar. De vertragende factor is de onwelwillende houding van de andere Europese lidstaten, waaronder Nederland. Hierdoor heeft de Griekse regering haar procedure al tweemaal moeten stilleggen en zitten mensen noodgedwongen langer dan nodig in die mensonterende kampen.

Vervolgens zijn het niet de vluchtelingen, maar de staatssecretaris zelf door wie het Nederlandse asielsysteem onder druk staat: hij sluit asielzoekerscentra en ontslaat medewerkers. Dat is de werkelijke reden dat gezinsherenigingen onder druk komen te staan. Niet door het versnellen van de herplaatsingen, maar door de ontslagdrift van de staatssecretaris moeten mensen langer dan nodig op hun geliefden en hun kinderen wachten. En diezelfde ontslagdrift zorgt ervoor dat mensen langer dan nodig tussen ratten en slangen in de Griekse modder moeten verblijven.

Onze boodschap aan staatssecretaris Dijkhoff: