ChristenUnie ziet premier als ‘vijand van het gezin’

ChristenUnie Hoopvol-realistische politiek. Dat is waar de ChristenUnie voor wil staan. ‘Geef hoop een stem’, zegt leider Segers op het congres.

De ChristenUnie heeft haar niche gevonden: de partij erkent de problemen, maar is hoopvol over de oplossingen. Hoopvol realistisch heet het verkiezingsprogramma, en bij het partijcongres zaterdag vormde deze term de rode draad. „Geef hoop een stem”, zegt partijleider Gert-Jan Segers zaterdagmiddag in zijn speech. Aan de hand van ontmoetingen met ‘gewone Nederlanders’, variërend van zijn moeder tot een vrouw die zich druk maakt over de komst van vluchtelingen, schetst hij hoe hij kwam tot zijn ‘hoopvol-realistische’ wereldvisie.

Hij schetst wat dat beleid moet inhouden: zo moet het belastingstelsel vriendelijker worden voor gezinnen met eenverdieners, zegt Segers. Dat is het nu niet: „Rutte gedraagt zich als een vijand van het gezin.” Daarnaast moet het bijzonder onderwijs worden gewaarborgd. Sterker nog, het algemeen onderwijs moet worden afgeschaft.

En nog een voorstel: „onze waarden” – naastenliefde, rechtvaardig- heid, rentmeesterschap, godsdienstvrijheid – moeten worden vastgelegd in de Grondwet. We zijn lang te vrijblijvend geweest over onze cultuur, zegt Segers. Hij wil er duidelijk over zijn: de „joods-christelijke traditie” is het fundament van onze samenleving. Met die uitspraak zet hij zich naar eigen zeggen af tegen partijen als GroenLinks en D66. „Het lijkt soms alsof onze beschaving door veilingmeester Pechtold verkocht wordt.”

Het is belangrijk dat de ChristenUnie een succes boekt in maart, drukt Segers de leden op het hart. „We zitten hier als een Gideonsbende die klaar is om de strijd aan te gaan.”

De rede volgde op het ochtendprogramma, waar inderdaad een hoopvolle sfeer hing. Het congres, dat ruimte bood aan zeshonderd leden, was helemaal uitverkocht. Wanneer na de toespraak van Segers een confettikanon afgaat en de zaal in gouden slierten hult, is de euforie compleet. „Prachtig!” noemt ChristenUnie-lid Henk Knauff (70) het congres in de pauze. Hij behoort al jaren tot de achterban, van huis uit bij de GPV, later bij de minder strenge RPF. Hij is blij dat de ChristenUnie nu een bredere partij is die zich niet alleen richt op protestanten. „We denken niet meer in hokjes, we zoeken nu de verbinding.”

Eigentijds is de partij inderdaad: de leden stemmen met hun smartphones over de amendementen. Over de grote lijnen bestaat overeenstemming. Tijdens een discussie over waterbeheer neemt de onrust op de achterste rijen toe. Het programma is uitgelopen, de Gideonsbende is toe aan de borrel.