Regering wil meer onderzoek naar zonnestormen

Regering steekt 96 miljoen euro in Europees onderzoek. Extreme activiteit van de zon vormt volgens het ministerie van EZ “een potentiële bedreiging voor de aarde”.

NASA/SDO

De Nederlandse regering steekt 96 miljoen euro in Europees ruimte-onderzoek, dat onder meer zal worden gebruikt voor onderzoek naar de schadelijke gevolgen van zonnestormen. Dat staat in de nota ruimtevaartbeleid 2016 die minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zonnestormen zijn sterke elektromagnetische storingen die optreden door verhoogde activiteit van de zon. Extreme activiteit van de zon vormt volgens het ministerie van EZ „een potentiële bedreiging voor de aarde”. Door zonnestormen kunnen communicatie-, navigatie- en energienetwerken verstoord raken. De laatste jaren zijn weinig grote problemen bekend door zonnestormen, maar in 1989 was er een grote stroomstoring in de Canadese provincie Québec.

NASA-opnames van een zonnestorm eerder dit jaar:

Met enige regelmaat waarschuwen ruimtevaartorganisaties zoals NASA en ESA voor de risico’s van verhoogde zonne-activiteit, al blijven grootschalige problemen doorgaans uit. Voor de gezondheid zijn voorzover bekend geen grote risico’s.

Kamp:

“Uitval van vitale infrastructuren zoals elektriciteit en telecommunicatie leidt tot maatschappelijke en economische schade. Daarom is het belangrijk dat Nederland en omringende landen gezamenlijk kennis ontwikkelen over risico’s vanuit de ruimte.”

De investering van 96 miljoen gaat naar een Europees onderzoeksprogramma voor Space Situational Awareness (SSA) en zal tot en met 2021 lopen. In ons land zijn al diverse activiteiten op dit gebied. Zo ontwikkelt het KNMI samen met het ministerie van Defensie en het Space Security Center een ‘ruimteweerbericht’.

Volgens EZ zal de investering van 96 miljoen worden terugverdiend door stabielere en betere telecommunicatiediensten en bijvoorbeeld navigatiediensten en precisielandbouw. Ook moeten er nieuwe banen komen bij ruimte- onderzoekscentrum ESTEC in Noordwijk.