Meer files

Wegverbreding helpt niet, de trein wel

None

Dertien jaar geleden is de Spoedwet Wegverbreding in werking gesteld. Doel was de doorstroming op onze hoofdwegen te verbeteren. Sinds 2000 is in ons land in die hoofdwegen zo’n 20 miljard euro geïnvesteerd. Vanaf midden 2014 groeit de filezwaarte weer; deze is nu iets hoger dan die in 2000. Intussen zijn de files op de A2 bij Eindhoven nu al weer even lang als op verschillende andere wegvakken in ons land en besteden we miljarden aan een verbreding die onnodig is: de weg Schiphol-Amsterdam-Almere.

Zou de trein kunnen helpen? In 2015 reisden we 18,6 miljard km per trein. Op de hoofdwegen legden dat jaar auto’s 68 miljard km af. Als passagier is ca. 28 miljard km gereden. Samen 96 miljard reizigerskilometer. We legden op de hoofdwegen in 2015 dus ruim 5 maal zo veel kilometers af als op het spoor. Verder was in 2015 het spoor 3.031 km lang, 25 km minder dan de hoofdrijbanen van snelwegen; kan het spoor minstens dezelfde capaciteit hebben als een hoofdweg als we de trein een metrofrequentie geven van elke 2 tot 5 minuten; waren op het spoor in 2015 achtmaal minder vaak storingen dan op hoofdwegen (file); is de uitstoot van CO2 enz. bij het spoor veel kleiner dan bij de weg (volgens NS 5% van die van de auto); zijn de maatschappelijke kosten van de trein 145 miljoen, die van de auto 14 miljard (2015).

Het is verstandig om de aanleg van extra rijstroken langs snelwegen op een gepaste manier te beëindigen en het spoorwegnet extra aandacht te geven.

Lelystad
    • J. Nicolai