Rotterdam heeft juist een voorsprong. Laten we dat zo houden.

Opinie Het is de vraag of de stad zich moet willen meten met Amsterdam en de groeiende ongelijkheid daar, meent Sereh Mandias.

Als je kijkt naar steden die wat betreft populariteit voorlopen op Rotterdam, zie je dat dit niet enkel goed nieuws is. Amsterdam en Londen zijn bijvoorbeeld zo duur geworden, dat wonen in hun centra alleen nog betaalbaar is voor rijke stadsbewoners. De academische term voor wat hier gebeurd is, is ‘gentrificatie’. Dit is het proces waarbij wijken opgewaardeerd worden, doordat goedkope woningen en voorzieningen vervangen worden door dure, en kansarme bewoners door kansrijke. Kort gezegd: van coffeeshops en belwinkels naar hippe lunchzaakjes met Wi-Fi.

In Rotterdam is het nog lang niet zover. De rauwe romantiek waar veel stadsbewoners aan verknocht zijn, ligt hier nog voor het oprapen. Vooralsnog is wonen relatief betaalbaar, ook in het centrum.

Maar ondertussen is het beleid van de gemeente wel gericht op gentrificatie. Het huidige college introduceerde de term ‘bakfietswijk’, een wijk waar hoogopgeleide gezinnen zich thuis moeten voelen. De Woonvisie van dit college - waarover Rotterdammers zich op 30 november via een afgedwongen referendum uitspreken - gaat uit van de sloop en afname van 20.000 goedkope woningen.

Dit zijn voorbeelden van beleidsprogramma’s die erop gericht zijn bepaalde groepen mensen aan de stad te binden, terwijl andere groepen geweerd worden. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van de stad geen neutrale ontwikkeling is, maar een ingewikkeld proces waaraan politieke keuzes ten grondslag liggen.

De Woonvisie van het college is daar een mooi voorbeeld van. Want op wie wil de stad zich richten? Is dat op een bepaalde kansrijke groep, of op de gehele stadsbevolking inclusief de armere Rotterdammers?

Rotterdam heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Maar het is de vraag of de stad zich moet willen meten met steden als Amsterdam of Londen, en de groeiende ongelijkheid onder hun bevolking.

De achterstand die Rotterdam heeft op deze steden, kun je daarom misschien beter zien als een voorsprong. Juist omdat Rotterdam nog geen Amsterdam of Londen is, heeft Rotterdam de ruimte om de juiste keuzes te maken, en een stad te worden die aan iedereen - arm of rijk - gelijke kansen biedt.