Nederlandse ziekenhuizen meldden dit jaar 304 datalekken

Privacywaakhond AP zegt dat veel meldingen het gevolg zijn van onbeveiligde verbindingen en menselijke fouten.

Beeld DARPA

Sinds 1 januari hebben ziekenhuizen melding gemaakt van 304 datalekken. Dat bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) donderdag na berichtgeving in Trouw. De AP wil geen verdere informatie geven over de meldingen. Door details vrij te geven zouden de meldingen mogelijk herleidbaar zijn naar individuele ziekenhuizen. Wel zegt de privacywaakhond dat veel meldingen het gevolg zijn van onbeveiligde verbindingen en menselijke fouten.

Vanaf het begin van dit jaar zijn ziekenhuizen verplicht om melding te maken van een datalek. Dat kan zijn als hackers toegang hebben gekregen tot data, maar ook een verloren usb-stick of openbare e-mail waarvan de e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn. Deze meldplicht houdt in dat organisaties, zowel bedrijven als overheden, direct een melding moeten doen bij de AP zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het lek ook melden aan die mensen wiens gegevens gelekt zijn.

Het meldpunt is in het leven geroepen om organisaties te stimuleren om persoonsgegevens goed te beschermen.

Zorgsector

Uit de cijfers blijkt dat organisaties sinds 1 januari zo’n 4.700 keer in contact kwamen met de AP naar aanleiding van datalekken. In zo’n kwart van de gevallen waren privégegevens vanuit de zorgsector gelekt.

Een organisatie die een incident niet binnen 72 uur meldt, kan een boete krijgen tot 800.000 euro of tien procent van de jaaromzet.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis een harddisk met daarop onversleutelde gegevens van 780 patiënten was kwijtgeraakt. De schijf verdween uit de auto van een onderzoeker die de informatie mee naar huis had genomen. Er staan gegevens op als naam, geboortedatum, type tumor en voortgang van de experimentele behandeling waaraan de patiënten deelnamen. Het contract van de betrokken medewerker wordt niet verlengd, aldus het Amsterdamse ziekenhuis.