huurwoningen

Onderhuurders aanpakken

De Amsterdamse VVD-fractie wil dat de gemeente maatregelen gaat nemen tegen illegale onderhuurders in sociale woningen. Op dit moment wordt bij het aantreffen van illegale onderhuur alleen de verhuurder beboet. Volgens de VVD is dat oneerlijk, en zouden maatregelen tegen ook de onderhuurders zelf, zorgen voor een vermindering van illegale onderhuur.